top of page

SKOLEPROGRAM

Utforsk samtidskunst gjennom filosofisk undring og kunstneriske eksperimenter!

Kunsthall 3,14 tilbyr omvisninger og verksteder for grunnskoler og videregående skoler med 45–120 minutters varighet. Våre tilbud tilrettelegges etter alderstrinn og ønsker fra skolen. Verkstedene har kapasitet til 30 elever om gangen, og vi kan gjennomføre våre formidlingstilbud på norsk, engelsk, finsk og klarspråk. Våre tilbud er forankret i tverrfaglige temaer og kompetansemål i læreplanen (du kan finne detaljer for hvert enkelt formidlingstilbud i dokumentene under).

På Kunsthall 3,14 får skoleklasser mulighet til å utforske samtidskunst gjennom samtale, sanselige tilnærminger, kunstneriske oppgaver, og filosofisk undring. Vårt formidlingsprogram er forankret i dagsaktuell forskning og pedagogiske perspektiver. Gjennom flere tiår, har Kunsthall 3,14 formidlet samtidskunst gjennom dialogbaserte praksiser og verksteder, som fortsetter å være grunnsteiner i vårt formidlingsprogram. Barn og unge får mulighet til å forme og gi uttrykk til egne idéer, og formidleren utfordrer og støtter elevene til å møte det ukjente og uforståelige på trygge, lekende og pedagogiske måter. Vårt utstillingsprogram kjennetegnes av at det alltid tar utgangspunkt i samfunnviktige temaer, som ytringsfrihet, demokrati, klimaforandringer og forholdet mellom mennesker og teknologi. Dette utgangspunktet skaper fruktbare åpninger for læring. På besøk hos Kunsthall 3,14 blir elever filosofer, kunstnere og kritikere.


I tillegg til de dialog-baserte praksisene, vektlegger Kunsthall 3,14 nymaterialistisk kunstpedagogikk, der læring skjer gjennom filosofisk undring og samhandling mellom kropper og materialer. Nymaterialistisk teori-praksis utfordrer representasjonslogikk, språkets hegemoni og menneskesentrerte verdensbilder. Møtene med visuell kunst som vårt program fasiliteter, lar besøkende utvikle ferdigheter til å forstå og skape mening i en verden som vi ikke alltid kan sette ord på eller rasjonalisere. Formidlingsprogrammet oppfordrer til å utforske kunsten og verden gjennom sansning og filosofisk undring: barn og unge får lytte til materialer og bli kjent med de ulike medienes egenskaper. Slik oppstår overraskende assosiasjoner og nye forståelsesrammer. Nymaterialistisk kunstpedagogikk anerkjenner usikkerheten og forstyrrelser i samtidskunst som pedagogisk potensiale: det er i møte med det ukjente og nye at det største potensialet for læring ligger.

 


Ta gjerne kontakt dersom du skulle ha noen spørsmål!

Kanskje du ønsker fokus på et spesifikt tema, eller har begrenset tid?

Våre dyktige formidlere tilpasser med glede våre tilbud etter ønsker fra skolen.


Vi tilbyr omvisninger og verksteder
Mandag–Fredag 09.00–15.00

 


Påmelding og spørsmål
heidi.kukkonen@kunsthall314.art / +47 48500240

 


Besøksadresse
Vågsallmenningen 12, 2 etasje
5014 Bergen

INFORMASJON TIL LÆRERE

Under finner du en oversikt over formidlingsprogram for grunnskole og videregående skoler utformet spesifikt for hver utstillingsperiode:

Skjermbilde 2024-02-27 kl. 16.21.41.png
Formidlingstilbud til grunnskoler September 2023
Formidlingstilbud for videregåendeskoler september 2023
Formidlingstilbud grunnskole August 2023
Sommer 2023 VGS
Vår 2023 ungdomsskole (21.04.23-04.06.2023)
Vår 2023 VGS (21.04.23-04.06.2023)
Vår 2023 5.-10. trinn
Vår 2023 VGS
Høst 2022 VGS
Høst grunnskole
Trynet Ditt
Info
bottom of page