top of page

SCHOOL PROGRAM

Læring gjennom kunstopplevelse og dialog for 8.-10. trinn og videregående skoler.

Formidlingsform og målsetting:
Visuell kunst er et middel til å utforske og uttrykke ideer på. Vår formidlingsform satser på å inkorporere temaer fra skolens fagplan gjennom kunstoppdagelser og åpne samtaler uten konklusjoner.

• Idémyldring i form av samtale i et par minutter etter at 3,14 har ønsket alle velkommen
• Skoleelevene gjennomgår og opplever utstillingen noen minutter på egenhånd
• Omvisningen er dialogbasert hvor elevene får komme med innspill
• Oppgaver blir gitt som er relatert til å komme med egne kreative ideer eller tanker

Å skape begeistring, nysgjerrighet, utfordring til selvstendig tenkning, kritisk blikk, uttrykke seg fritt er blant våre mål med formidlingen av våre internasjonale og flerkulturelle utstillinger. Vi ønsker å inspirere og øke skoleelevers bevissthet omkring meningsfull og aktuell samtidskunst. Vi vil at elevene skal få et naturlig forhold til den visuelle kunsten og se sammenhenger med temaer i deres egne liv. De vil få muligheten til å diskutere fritt og høre medelevers ideer om kunsten, dette for å lære å betrakte mange sider av et tema for å danne egne meninger. Elevene vil møte en kunstverden hvor der ikke finnes en riktig eller feil måte å se visuell kunst på. Utstillingsbesøket vil i stor grad bidra til utvikling av og å nå noen av skolens kompetansemål.

I tillegg til det dialogbaserte formidlingstilbudet der vi snakker om kunstverkene og om de forskjellige problemstillinger som kan relateres til det vi ser, tilbyr vi et praktisk verksted tilpasset hver utstilling som også varer i 45min-1 time.

...............................................

Vi offer schools free guiding of our exhibitions, in English, on following days:
Monday-Friday from 10- 16.

For more information about our program, please e-mail us at: info@kunsthall314.art


 

Vår 2023 5.-10. trinn
Vår 2023 VGS
Høst 2022 VGS
Høst grunnskole
Trynet Ditt
bottom of page