top of page
260428283_1556676154695746_5762361621395148766_n.jpg

Småtinget som kom Stortinget til unnsetning

Tirsdag 30. november 2021, kl. 19.-21.
på Kunsthall 3,14
 

3,14LIVE inviterer til gratis visning av Thomas A. Østbye klimatriologi 'Enhver har rett til'. Østbye er en av de mest særpregede og originale stemmene i norsk kort- og dokumentarfilm i dag. Etter filmen blir det en samtale, hvor Sveinung Arnesen og Benedicte Brun innleder.

3,14LIVE er arrangementet til Marianne Morild sin utstilling "Septentrionalis".

I filmen 'Enhver har rett til' blir vi tatt med inn i århundrets rettssak, da norske miljøorganisasjoner anklager den norske stat for brudd på miljøparagrafen 112. På kort tid evner filmen å framstille en kompleksitet i denne saken med en observerende form og argumentasjon fra begge sider. Filmen får oss til å reflektere over miljøsakens plass i politikken.

Hva betyr et rettsvern for nature, miljø og klima?

Thomas Østbye er dokumentar- og kunstfilmskaper, og filmene hans er ofte knyttet til aktuelle politiske forhold. De observerende filmene hans stiler flere spørsmål enn de gir var og setter søkelys på det mangetydige, samtidig er engasjementet hans helt tydelig. Han vil gjør noe med inngrodde og faste forestillinger.
Østbye driver eget produksjonsselskap og har laget filmer som Imagining Emanuel, Out of Norway, Human, 17000 Islands og In your dreams. Østbye er en av de mest særpregede og originale stemmene i norsk kort- og dokumentarfilm i dag. De fleste av hans filmer kjenner vi igjen, på grunn av den stiliserte og åpne formen

 

Sveinung Arnesen forsker på politisk atferd, demokrati, og opinion ved universitetet i Bergen. Han vil snakke om hvordan småting/borgerråd best organiseres og hvordan et demokrati er avhengig av en opplyst samtale. Arnesen har selv spilt en sentral rolle i forskningsprosjektet ‘Demokratisk innovasjon i praksis: Undersøkelse av deltakende prosesser i den virkelige verden og deres innflytelse på demokratisk legitimitet." Som fikk 5,5 millioner kroner tildelt for perioden 2019-2023 i støtte av Norges forskningsråds prosjektstøtte, tildelt for perioden 2019-2023.

 

Benedicte Brun driver Matskogen på Landås og jobber for alternative felleskap som en del av storsamfunnet. Benedicte Brun vil snakke om hvorfor småting/borgerråd er noe vi igjen snakker om nå? Hvor endrings-makten kan ligge og hvordan vi har muligheten til å påvirke og fremskynd gjennomtenkte demokratiske avgjørelser. Avgjørende grep med tanke på omstrukturering av samfunnet for å redusere co2 utslipp og verne om økosystemer?
Kan folket, et Småting hjelpe et Storting for å nå våre klimamål frem mot 2030.

 

 

BAKGRUNNEN FOR VALG AV TITTEL PÅ ARRANGEMENTET:

Småting/Borgerråd eller har blitt benyttet i en rekke land for å finne løsning på saker som splitter samfunnet. I Irland foreslo et borgerråd å tillate selvbestemt abort, og dette ble senere vedtatt. I Frankrike valgte Emmanuel Macron å dempe reaksjonen fra de gule vestene ved å opprette et borgerråd. Trondheim kommune opprettet nylig et borgerpanel som etter flere uker med diskusjoner la fram anbefalinger om hvordan kommunen kan nå sine Bærekraftsmål.

 

Erfaringene viser at dersom prosessen er godt gjennomført, kan resultatet lede til nytenkende løsninger med bred støtte. Fordi et borgerråd nedsettes av Stortinget, er ikke verktøyet udemokratisk, slik Haltbrekken hevder. De rundt 150 medlemmene velges ut ved loddtrekning, og skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet når det gjelder kjønn, alder, utdanning, yrke, bosted og inntekt.

Eksperter og interessegrupper gir først deltakerne i rådet en grundig innføring i temaet som behandles. Deltakerne forsøker så gjennom dialog å oppnå konsensus. Prosessen skal holdes offentlig og transparent. Forslagene med størst oppslutning sendes tilbake til Stortinget for behandling før rådet oppløses. Rådet skiller seg ut fra et offentlig utvalg eller kommisjon, som består av representanter for organisasjoner eller håndplukkede medlemmer.

TIPS/LINKS

https://www.youtube.com/watch?v=CkZT0tSdUog

https://soundcloud.com/.../aulaforedraget-2021-helene...

https://www.youtube.com/watch?v=NZFkGecIqK0

https://klassekampen.no/.../debatt-hvorfor-et-borgerrad/BGte

bottom of page