BACK TO 3,14 LIVE

MIGRANT CAR

HOSTED BY KUNSTHALL 3,14

16.10. - 29.11.2019
 

‘Migrantbilen’ er en skulptur der et tredimensjonalt fotografi av et bilvraket sett i Delhi i India og gjengitt i full størrelse som er spent opp rundt et rammeverk i tre. Bilmerket er en Hindustan Ambassador, bilmodellen som fra 1958 til produksjonen stoppet i 2014, var selve bilen i India – populær som taxi, statussymbol og etter hvert folkebil. Bilisme er et globalt fenomen, men kulturene rundt varierer. Det er mange grenser i verden som ikke kan passeres av biler, grunnet makt og politiske vedtak. Kanskje denne «bilen» som kommer utenfra, kan minne oss på dette?
 
I forbindelse med prosjektet 'Migrant Car' av Ed D´Souza, laget for osloBIENNALEN FIRST EDITION 2019-2024, og hvor Kunsthall 3,14 er både vertskap og programmerer i Bergen, har vi invitert kunstnere i Bergen til å gå i dialog med ‘Migrantbilen’.
 

3,14LIVE program:
 
- Først ut er av
Hans Christian Van Nijkerk som vil gi sitt publkum en performativ tolkning av og til Migrasjonsbilen og plassen den nå midlertidig står på, før den skal videre ut i verden på sin lange ferd.
Søndag den 10. november
kl. 14.00-15.00, Vågsallmenningen
 
- Andre performance kunstner er
Mia Øquist, kjent for sine kroppslige og abstrakte forsøk på å skape bilder av mennesket og dets møter med den kulturelt konstruerte verden. Øquist har laget verket ‘The silent map game – Migrant car‘ for anledningen.
Onsdag den 13. november
kl 14.00-15.00, Vågsallmenningen
 
- Tredje og siste performance i rekken er en vandrende dialog mellom Migrantbilen og
The Crooked Stick Poet. Performancen skal ende opp som en scene i Tv-serien ‘Are You Ready’ produsert av Frans Jacobi og Gitte Sætre.
Søndag den 24.november
kl 14.00-15.00, fra Vågsallmenningen til HF-bygget.LINKS:

www.kunsthall314.art/migrantcar
www.oslobiennalen.no

www.facebook.com/oslobiennalen

https://mcprojects.blog

Vaagsallmennigen 12, 5014 Bergen, Norway