top of page

BACK TO 3,14 LIVE

MIGRANT CAR

HOSTED BY KUNSTHALL 3,14

16.10. - 29.11.2019
 

3,14LIVE program for Migrant Car

‘Migrantbilen’ er en skulptur der et tredimensjonalt fotografi av et bilvraket sett i Delhi i India og gjengitt i full størrelse som er spent opp rundt et rammeverk i tre. Bilmerket er en Hindustan Ambassador, bilmodellen som fra 1958 til produksjonen stoppet i 2014, var selve bilen i India – populær som taxi, statussymbol og etter hvert folkebil. Bilisme er et globalt fenomen, men kulturene rundt varierer. Det er mange grenser i verden som ikke kan passeres av biler, grunnet makt og politiske vedtak. Kanskje denne «bilen» som kommer utenfra, kan minne oss på dette?
 
I forbindelse med prosjektet 'Migrant Car' av Ed D´Souza, laget for osloBIENNALEN FIRST EDITION 2019-2024, og hvor Kunsthall 3,14 er både vertskap og programmerer i Bergen, har vi invitert kunstnere i Bergen til å gå i dialog med ‘Migrantbilen’:

 

> Søndag 10. november kl. 14.00-15.00, Vågsallmenningen
- Først ut er av
Hans Christian Van Nijkerk som vil gi sitt publkum en performativ tolkning av og til Migrasjonsbilen og plassen den nå midlertidig står på, før den skal videre ut i verden på sin lange ferd.

 

> Torsdag 14. november kl 14.00-15.00, Vågsallmenningen
- Andre performance kunstner er
Mia Øquist, kjent for sine kroppslige og abstrakte forsøk på å skape bilder av mennesket og dets møter med den kulturelt konstruerte verden. Øquist har laget verket ‘The silent map game – Migrant car‘ for anledningen.

> Lørdag 16. november

kl 14.00-17.00, fra Vågsallmenningen til Torgallmenningen

- Tredje performance 'Mine tanker er fri' er et samarbeid mellom det dialogbaserte kunstprosjektet Soups&Stories og den frivellige organiasjonen  Bergen Arawelo.

Performancen er et rop om samhandling mellom mennesker i Bergen og gruppens mål er å utveksle tanker om viktige spørsmål i vår tid. Performancen starter på Vågsallmenningen og vandrer rundt i byen og ender opp på Torgallmenningen hvor den rød løper vil bli rullet ut.


Om Bergen Arawelo:  En frivillig organisasjon som arbeider for å fremme somalisk kultur, sosialisering og åpenhet. Vårt arbeid forebygger negativ sosial kontroll og vi jobber aktivt mot omskjæring og tvangsekteskap. Vi arbeider for å skape gode relasjoner mellom innvandrerbefolkningen og majoritetsbefolkningen, og å styrke innvandrerbefolkning deltakelse i organisasjonslivet.

Om Soups&Stories: Et dialogbasert kunstprosjekt som har som mål å få folk til å møtes på tvers av sosiale grupperinger for å prate og å spise suppe sammen.
Vi er alle resultat av å ha vokst opp i , og levd i spesifikke virkeligheter. Vi beveger oss i sosiale sirkler der folk ofte har de samme oppfatninger rundt viktige spørsmål. Dialog på tvers av grupperingene gir oss et mer helhetlig bilde av vår nåværende situasjon og vår felles historie. www.meisfjord-satre.com/

 

> Søndag 17.november til 24. november.

- Migrantbilen møter Domkirken i Bergen

 

> Søndag den 24. november kl 14.00-15.00, fra Vågsallmenningen til HF-bygget.
- Femte og siste performance i rekken er en vandrende dialog mellom Migrantbilen og The Crooked Stick Poet. Performancen skal ende opp som en scene i Tv-serien ‘Are You Ready’ produsert av Frans Jacobi og Gitte Sætre.LINKS:

www.kunsthall314.art/migrantcar
www.oslobiennalen.no

www.facebook.com/oslobiennalen

https://mcprojects.blog

bottom of page