top of page

 

FROM INDIA TO UTNE

GIGI SCARIA
Look up - Look down

Sculptural installation; wood, fiberglass, copper plating, iron, paint

 


Fredag 21. oct. 2016. kl. 19:00
HardingarT Bankbygget i Utne, Ullensvang.

Velkommen til avduking av skulpturen Look up _ Look Down av Gigi Scaria.
3,14 er stolt av å presentere Scarias nyeste kunstverk, Look up_Look Down, produsert i Utne mens han var gjestekunstner i ordningen Circulating AiR.

Skulpturen vises kun fredag 21.oktober og skal deretter fraktes til Kerala i India, der den skal i 3,14 regi vises under det offisielle sideprogrammet til Kochi Muziris Biennale i desember 2016.

kochimuzirisbiennale.org/kmb_2016_collaterals Dwelling Pluralities

Kunstnerens omtale av prosjektet:
”The act of balancing each other’s position is completely dependent upon the pressure one puts to one’s own side. If the pressure is maintained by keeping the strength of the other side in mind, the play will continue. The lack of understanding of the other side will make one stick in a disproportionate position forever. When the movement stops in a disproportionate position, balance becomes an unaffected truth. Where there is no equation, the vision blurs. There ‘see’ and ‘saw’ lose perspective”.

Om Gigi Scaria:
De siste åtte ukene har den anerkjente indiske kunstneren Gigi Scaria (1973) vært vår gjestekunstner og oppholdt seg i Utne. Scaria jobber hovedsakelig med skulptur, video, installasjon, maleri og fotografi. Arbeidene behandler ofte problemstillinger knyttet til endringer i bylandskap, med spesielt fokus på gentrifiseringsmekanismer i store byer. India er et mangefasettert og folkerikt land med en lang og rikholdig historie. Det er komplekst, kontrastfullt og befolkningen preges av store økonomiske og sosiale forskjeller. Problemstillinger knyttet til dette kommer godt frem i Scarias kunstnerskap; gjennom å sette fokus på den ukontrollerte og kaotiske veksten i Indiske urbane områder, berører han også spørsmål knyttet til sosiale systemer og forhold. Og nå er han her, i Utne, og utfordres til å tenke og produsere noe som er forankret i vår kontekst. Dette blir bra! Scaria sine arbeider har blitt vist i store og prestisjetunge institusjoner over hele verden, som Venice Biennale, Singapore Biennale, Prague Biennale and Kochi –Muziris Biennale.

[www.gigiscaria.in]

[Residency period 04.-06.2016]

Støttet av: KUP - Hordaland Fylkeskommune
Produsert av: Kunsthall 3,14
I samarbeid med: Ullensvang Herad og HardingarT, Utne

bottom of page