top of page
IMG_8082+.jpg

BOKLANSERING


Lansering av publikasjonen SPRANG

En samtale mellom Hilde Hauan og Maia Urstad, moderert av Anne Marthe Dyvi.

Torsdag 10. februar 2022, kl. 19. til 20.

på Kunsthall 3,14

​Publikasjonen SPRANG presenterer den fiberoptiske lydinstallasjonsserien «SPRANG» av Maia Urstad og Hilde Hauan.

Nærmest ved en tilfeldighet oppdaget Maia Urstad og Hilde Hauan en interessant kobling mellom to så tilsynelatende ulike verdener som Pytagoras’ lære og den eldgamle vevteknikken sprang. Dette ble en ledetråd for utviklingen av installasjonsserien SPRANG, et flerårig samarbeid med basis i lyd og fiberoptikk.

Sprang er et urgammelt håndarbeid som har vært kjent i Norden siden bronsealderen. Teknikken er en måte å lage stoff på ved å håndtere parallelle tråder som er spent opp vertikalt. Disse trådene krysses om hverandre på en bestemt måte, og et likt mønster framkommer oppe og nede som et resultat av at renningen er fast i begge ender.

Verket SPRANG tar utgangspunkt i møtet mellom den tekstile håndarbeidsteknikken sprang og lydlige fenomen som overtoner, akustikk og geometri beskrevet i Pytagoras gamle lære. Hovedelementene i samarbeidet er fiberoptikk og flerkanals lyd, der lyden påvirker lyset som sendes gjennom fiberoptikken, og gjør lyden dermed "synlig". Verket er spesiallaget i tre ulike utgaver til SOFT Galleri og Visningsrommet USF og i ei løe på Osterøy Museum utenfor Bergen. 
 
Tekstene i katalogen er skrevet av Jeremy Welsh, Gunnar Danbolt, Hild Borchgrevink, Peter Meanwell, Espen Johansen, samt Maia Urstad og Hilde Hauan. Sammen dekker de feltene billedkunst, romlig installasjon, lydkunst og eksperimentell musikk.
 
Ellers har mange vært involvert i utgivelsen, blant annet:
Design/ layout: Yilei Wang
Foto og video: Thor Brødreskift, Dimitri Thomas-Komissarov, Svein Ove Kirkhorn,  Øystein Thorvaldsen, Reidar Otto Johnsen, Jeremy Welsh, Ben Speck.   

Maia Urstad og Hilde Hauan har samarbeidet siden 2007. En rekke fiberoptiske lydinstallasjoner har blitt til, med visninger på Kaunasbiennalen ved Nasjonalmuseet i Kaunas, Lydgalleriet i Bergen, Bergen Rådhus ved Curate.no, Article-biennalen i Stavanger, Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Nordnorsk Kunstmuseum, SOFT galleri i Oslo, Visningsrommet USF i Bergen, Osterøy Museum i samarbeid med BEK - Bergen senter for elektronisk kunst, og Trafo Kunsthall. Publikasjonen SPRANG ble lansert på Oslo kunstforening 6. januar 2022.


Hilde Hauan (f. 1953) bor og arbeider i Tromsø.
Hauan Johnsen er en kunstner som stadig finner nye måter å kombinere tradisjonelle tekstile teknikker med ny teknologi. Interessen for denne sammenkoblingen har grobunn i en nysgjerrighet for materialitet, for det taktile, det å sanse i kombinasjon med romlige tekstile installasjoner og skulptur. Hauan har i siden 2007 samarbeidet med Urstad i mange store fiberoptiske lydinstallasjoner. Installasjonene er totale felles verk og utstilt i hvite kuber, black box eller som SPRANG i en løe fra 1700-tallet. I Hauans tekstile kunstneriske uttrykk er plantefargingen som har vært var en del av hennes praksis i mange år. Kunstprosjekt hvor hun kartlegger og arkiverer landskap/steder ved plantefarging av store tekstiler. Eksempelvis grensene mellom Norge/Russland og Palestina/Israel. Kan hun reise tilbake om to år å finne de samme planter og de samme grenser? Geopolitiske spørsmål stilles i disse kunstverk.

Hauans solo- og samarbeidsprosjekt har vært presentert på bl.a. Tromsø Kunstforening, Nordnorsk kunstmuseum, Sogn og Fjordane kunstmuseum, Trafo Kunsthall Oslo, Barents Spetakkel, Kirkenes og Lydgalleriet i Bergen, Kunsthall 3,14 i Bergen, The International Theatre Festival in Dale, Galleri Nord-Norge Harstad, Nordnorsk kunstsenter, Svolvær, Nordic House, Reykjavik (IS), Art Salong, Luleå (SE), Kunsthall Rønnebæksholm (DK), Textil triennalen (FI) (SE) (DK), Kunstnernes Hus Århus (DK), Kiruna Folkets Hus (SE), The Palestina Museum, Bir Zeit Vestbredden (PL), The Palestina Art Center, Jerusalem.Maia Urstad (f. 1954) bor og arbeider i Bergen.
Urstad arbeider i krysningsfeltet auditiv - visuell kunst. Kommunikasjonsteknologi er et gjennomgående tema i arbeidene hennes, ofte med bruk av radio som sentralt lydlig, visuelt og konseptuelt element. Verkene omhandler ulike aspekter ved vår teknologiske utvikling, og de lydlandskap, spor og historier vi legger etter oss. Gjennom stedsspesifikke lydprosjekter, radio-installasjoner, fiberoptiske verk i samarbeid med Hilde Hauan, og andre lydlige arbeider, sender hun signaler ut i verden og trekker linjer både bakover i historien og framover i tid. Hun har vært en aktiv bidragsyter på den norske og internasjonale samtidskunstscenen siden midten av 80-tallet, og ble i 2017 utnevnt som årets lydkunstner i Bonn. I 2019 ble hun tildelt Rune Brynestad Minnestipend, og hennes verk MURMUR ble i 2020 innkjøpt av Nasjonalmuseet.

Urstads solo- og samarbeidsarbeid har vært presentert på bl.a. The XIV Biennial of MediaArt, Santiago deChile (CL), FundaciónPROA (AR), Kunsthuset Kabuso med Lars Ove Toft, Norsk Teknisk Museum/Nasjonalmuseet, KODE - Bergen Art Museum, Bergen Kunsthall, Oslo kunstforening, Trafo Kunsthall Oslo, Barents Spektakel, og Lydgalleriet i Bergen, Bonnhoeren (DE), Struer Tracks (DK), Lighthouse Brighton (UK), Sonic Acts (NL), Borderline Festival (GR), High Zero Festival (US), Singuhr Sound Gallery (DE), Moderna Museet (SE), The 5th Marrakech Biennial (MA), Johannesburg Art Gallery (SA), Prefix ICA i Toronto (CA), og Electrohype, Malmø Konsthall (SE).

 


 
Publikasjonen er støttet av Norsk kulturråd, Bergen kommune og Hordaland Fylkeskommune.


(Arrangementet er gratis / free entrance)
 

bottom of page