top of page

BACK TO 3,14 LIVE

KRIGSTEATERET TRIDENT JUNCTURE

Den Nationale Scene, Bergen

Torsdag 22. november kl. 12.30 - 14.00

Høsten 2018 har tettbygde strøk hatt soldater og tanks larmende frem og tilbake over skoleveien, skapt forsinkelser i trafikken og ellers grepet inn i folks hverdag. Nordmenn har fått råd om hvor mange knekkebrødpakker som skal til for å være selvforsynt tre dager i en krisesituasjon, for at hver enkelt av oss skal kunne spille vår rolle i Norges totalforsvar.

Hva er det egentlig som foregår? I forhold til graden av inngripen i våre dagligliv har det vært relativt liten offentlig debatt om NATO-øvelsen Trident Juncture.

 

Vi inviterer bergensere til å samles i byens kulturelle finstue, Den Nationale Scene, for å diskutere hva kjempe-øvelsen betyr i et større samfunnsmessig perspektiv, og hvordan vi alle er implisert. Vi har samlet et knippe deltagere fra ulike profesjonelle felt til å komme med sine synspunkter, og du er velkommen til å bidra med ditt.

Kunsthall 3,14 og Alltid Beredte Bergenskunstnere er opptatt av hvordan kunsten kan spille en rolle i samfunnet. Kunstnere gjennom alle tider har bidratt til å gi visuell form til viktige politiske hendelser, og slik skapt plattformer for forståelse av disse hendelsene. Kan kunsten skape en arena for forståelse i dag, ved å tilby en åpen diskusjonsplattform fri for direkte politisk målretting og konsekvens?

 

DELTAGERE:

 

Oddny Miljeteig, Sosialistisk Venstreparti. SV er et tydelig fredsparti og mot NATO.

 

Erik Veum er en norsk journalist og forfatter, samt vaktsjef og reporter i NRKs utenriksavdeling.

 

Ingeborg Breines er humanist og fredsaktivist. Hun har bl.a vært direktør i UNESCO (Paris, Islamabad og Genève) og president av verdens eldste internasjonale fredsorganisasjon, International Peace Bureau (IPB).

 

Ståle Ulriksen er forsker og lærer på Sjøkrigsskolen og NUPI. Han er statsviter med spesiell interesse for militære problemstillinger, forsvars- og sikkerhetspolitikk. 

 

Willy Bangsund er initiativtaker for idrettssamarbeid med Russland siden 1970, et foregangsprosjekt for folk til folk-samarbeidet Norge-Russland. Bangsund er kåret til "Årets ildsjel" og har mottatt Finnmark fylkes kulturpris. 

 

Njål Benkestoch Kjølholdt Gustavsen er styremedlem i Høyres Studenter forening i Bergen, og forsvarsvenn. Skrev en artikkel i BT den 26.oktober hvor han stiller seg undrende til demonstrasjonen mot Trident Juncture som ikke ser viktigheten av at NATO og Norge trener militært på å beskytte Norge.

 

Ole Christian Ellestad er kunstner som ofte jobber med psykiatri, krig og poesi som tema; eksperimentelle prosjekter som prøver å avsløre skjulte allianser og/eller finne nye.

 

Arrangementet er et samarbeid mellom Alltid Beredte Bergenskunstnere, Kunsthall 3.14, Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst og Den Nationale Scene, som er vertskap for arrangementet. Støttet av Bergen Kommune.

 

“Democracy. Freedom of speech. Freedom of the media. Independence of the judiciary. Protection of minorities. These are the values that unite us. They are the values NATO has defended since its foundation in 1949.”

- Jens Stoltenberg, Generalsekretær i NATO, september 2018

bottom of page