top of page

BACK TO ARCHIVE

HYUN-SOOK HONG
"Four columns and twelve windows"

 

08.10. - 14.11.2010

 

Curated by Malin Barth


Hyun-Sooks Hong kan sees som “grande dame” i sør koreansk kunst og har et langt og spennende kunstnerskap med monumentale temporære installasjoner. Hun jobber ofte i det offentlige rom, samt innenfor kunstinstitusjonen. Hongs visuelle kjennetegn er klær som materiale.

Imponerende mengder med plagg kan sees omskapt til en individuell menneskelig fellesmengde. Hong organiserer klær som gjentagelser av det individuelle gjennom forskjellige kunstneriske grep som spenner fra de velordnede fargekordinerte formale skulpturer til overveldende opphopninger. Hong utforsker og utfordrer klærs naturlige karakteristikk og bruksområde i sine verk. Fra et formalt perspektiv foretrekker hun å skape gjentagende strukturer og enkle former for å fremheve eller innkapsle eksisterende arkitektoniske former.


Prosjektet ”Four Columns and Twelve Windows” er prosessuell, hvor det organiske materialet får en livssyklus som speiler liv og død gjennom utstillingsperioden. Verket endrer tildels form og karakter over tid. Klær som materiale ser Hong på som objekter som har overføringsverdi og filosofisk er signifikant i form av både kulturell tilhørighet, livsfase indikator, kjønns identitet.


Hong er også opptatt av forbruk og miljø. Hennes verk kan sees i sammenheng med overforbruk og gjenvinning; internasjonalt handelsmarkede og globale klima krise; hverdags objekter og symbolikk; kvinnelig materialbruk og opphopning som moderne skulpturelt fenomen.

Verkets former er stilisert og kan sees som et elvedelta for ideer og opplevelse. Utstillingshallen er utfordrende med sin arkitektoniske utforming og særegenhet gjennom de markante fire svarte marmor søylene og tolv buede vinduene. Hong ønsker rommets egenart velkommen og inkorporerer søylene gjennom å innkapsle de i installasjonen. Hong får tre av dem til å flyte sammen ved hjelp av vel 2 tonn klær, mens en blir stående alene som en egen øy. I rommet kan en fornemme sakte med sikker vekst, mens uten for vinduene haster forbipasserende forbi.

Workshop:

10. -12. november

'Tusen kilo klær og minst 200 plastposer'

Et innblikk i samtidskunsten og eksperimentering med å designe og produsere egen bærbare pc veske med resirkulerte plastposer.

I snitt forbruker hver enkel Nordmann ett tonn med klær og 215 plastposer i året. Vårt tilbud kan bidra til at ungdommen både tenker litt mer nøye på eget forbruk men også at de innser mulighetene og potensialene i materialer som ellers vil havne i bosset. Redesign er kjempe morsomt og utfordrende.

 

Ungdommen får innblikk i samtidskunst, gjennom galleriets publikums-suksess utstilling: Four Columns and Twelve Windows av Hyun-sook Hong (Sør Korea). I tillegg vil billedkunstneren/formidler Adriana Alves aktivisere og utfordre elevene til å eksperimentere med gamle plastposer for å så produsere vesker til egne bærbare pc’er.

 

DEL 1:

1 000 kilo klær og minst 500 plastposer!!

OMVISNING & SAMTALE (20 min)

Omvisning og prat om kunstinstallasjonen og om utfordringer relatert til forbruk og gjenvinning.


DEL 2:

COOL BOSS: plastposer, resirkulering og bærbare pc’er

PRODUKSJON (100 min)

Plastposer skal smeltes sammen, skjæres til eget design og sys til pc-vesker. Ungdommen får produsere veskene med hjelp av plastposer, gjenbruksklær, sjablonger, strykejern og symaskin.

​REVIEW

by Kim, Hong-Hee (art critic and Director of Gyeonggi Museum of Modern Art, 2006 Gwangju Biennale Art Director)

 

Artist, Hyunsook Hong, works with clothes. Not cloth but clothes. She presents totally unexpected artworks from these clothes which already have their own shapes. Because of their innate characteristics, 'clothes', used as the unit of her objects, make her work transcend the simple beauty of form and imply the philosophical meaning such as life, death, and rebirth.

 

Although clothes are considered as the significant of culture due to their close relationship with design and fashion, originally they play a role of an index for life directly related to our lives. From clothes for newborn child to garments for the dead, human beings live with clothes and die with them. Garments for the dead often look desolate and eerie like death itself, even when they are temporarily taken off. Clothes are endowed with life energy by being worn and deprived of it by being taken off.

 

As her medium, Hong uses clothes which are discarded or left by her late father who ran a clothing business all his life. This kind of work is not unlike that of breathing new life into inanimate clothes. In this exhibition, this eco-therapeutic characteristic of her work is conspicuous.

 

She piles up layer upon layer of clothing and dirt on a grand scale, almost occupying the exhibition space and planted grass on the top of the pile. Upon this artistic structure like a cross-section of a stratum or an enlarged slice of rice-cake, green grass is alive and respiring. Like clothes for the dead will become a lump of soil with dead bodies, eventually, many-layered clothes will return to dirt and become nutrients for a new life.

 

Her '98 step project for National Theater of Korea may also be read in the context of a therapeutic quality. Through symbolic work filling in the gaps of massive stone steps with soft clothing, she desires to transform the theater to an authentic, pulsating, culture space.

 

From the formal perspective, she prefers repetitive structures and simple forms; however, she deviates from Minimalism by using organic clothes instead of lifeless industrial materials. Like organic objects having cycles of life and death, her clothes structures change, wither, and then revive as time goes by.

 

Her work with thick layers of clothes is Process art which shows change of its form and density with the passage of time. And also it is Reproductive art coming back to life after being decomposed into earth in the end. Because of this reason, her work can be interpreted as the accomplishment of post-modernistic and post-patriarchal eco-feminism.

- March. 1999, <Art in Culture>

Hyunsook Hong exhibition, feb.2~feb.12, Wonsu gallery

bottom of page