top of page

BACK TO 3,14 LIVE

121470002_126363.jpg

 

'Hvordan bli bedre på å kuratere verden?'

Tirsdag 20. Oktober 2020, 19.00-20.30
på Kunsthall 3,14

 

Kunsthall 3,14 inviterer til et fysisk møte for at vi sammen kan tenke på 'Hvordan bli bedre på å kuratere verden?' Vi håper dere finner programmet interessant og at tirsdag den 20. oktober er godt tidspunkt for mange.

Utgangspunktet for samlingen er å se hva en manglende forståelse av narrativets operative kraft og innflytelse gjør med oss; på våre sosiale, profesjonelle og organisatoriske plattformer?

3,14 arrangerer dette i forbindelse med utstilling 'Anti-Terror Tour' av Peter Voss-Knude. En utstilling som omhandler det danske forsvaret narratologi- hvor sikkerhetstiltakene skaper sikkerhetsproblemer.
 

Førsteamanuensis Frode Helmich Pedersen ved nordisk litteraturvitenskap, UiB. Prosjektleder for 'Strafferettens fortellinger' og vil snakke om fortellingenes rolle fra et strafferettslige perspektiv og hvordan vi kan opparbeide en bedre forståelse av fortellingens rolle i norske straffesaker ved hjelp av narratologisk teori og analyse.
 

Prosjektrådgiver fra tenketanken Minotenk, Stina Ihle Amankwah vil snakke om regjeringens handlingsplan mot muslimhat. Kan hverdagen til muslimer i Norge kan bli bedre gjennom strategisk planarbeid?
minotenk.no

 

Deres ulike innganger og engasjement i narratologisk teori og analyse er relevant i forhold til de problemstillingene Peter Voss-Knude fremlegger i sin kunstutstilling 'The Anti-Terror Tour'. Stina Ihle Amankwah og Frode Helmich Pedersen vil i denne sammenheng snakke ut fra deres ulike ståsted og dele tankegods opp mot arrangementets tittel ''Hvordan kan vi bli bedre på å kuratere verden?'

Velkommen til fortellinger som har betydning for hvordan vi utvikler vårt samfunn.

 

Arrangementet vil foregå på norsk.
 


--------------------------
COVID-19:
Kunsthall 3,14 følger myndighetenes krav for å begrense risiko for spredning av Covid-19. Smittevern hensyn vil være tilrettelagt for publikum.

bottom of page