top of page

BACK TO EXHIBITIONS 2017

STILL LIFE


Kjell-Erik Ruud, kurator
Peder Istad, is skulptur, kunstner
Oddleiv Apneseth, kunstner/fotograf
Mona Nordaas, kunstner/installasjon
Bjørn Follevaag / Gitte Sætre, produsentteam for KORO

 

Produsert av KORO - KUNST I OFFENTLIGE ROM


08.02. - 30.04.11

(In Kunsthall 3.14 elevator)

Still life er en nedfrysning av et fraflyttet gjenreisningshus som ligger langs riksvei 94 mellom Hammerfest og Alta, i Hanselv, Kvalsund kommune. Huset har blitt fryst inn i is og vil smelte frem i løpet av våren. Still life vitner om levd liv; om folks bosetting og fraflytting. Still life berører også forhold mellom norske og samiske befolkningsgrupper, og den over hundre år gamle fornorskningspolitikken med tvungen integrering og internering hånd i hånd med utfrysning av mennesker og språk. Dette huset ble gjenreist for en sjøsamisk familie. 

Gjennom å fryse huset trekker Still life frem historier som fortsatt lever videre, og som noen kjenner godt, andre ikke. Still life betyr ”stille liv”, og er en kjent sjanger innenfor maleriet som gjengir objekter i ro. Prosjektet er en frysning av et øyenblikk, et hjem, en stemning, en følelse, som vitner om folks bosetting, og fraflytting, og om levd liv. Still life berører motsetninger mellom sjøsamiske og reindriftssamiske grupper, mellom norske og samiske befolkningsgrupper, og fornorskningspolitikken.

Når Still life er plassert i Kvalsund, åpner dette opp for en rekke spørsmål utover fraflyttningsproblematikk generelt, og vekker til live sosialt og politisk konfliktstoff som går langt tilbake og strekker seg inn i vår egen tid: brytninger mellom identitet, etnisitet, religion, språk, fornorskning, integrering og assimilering. Folketellinger i Kvalsund bærer vitnesbyrd om en brutal fornorskningspolitikk. Fra og å være en nesten rent sjøsamisk kommune på begynnelsen av 1900-tallet, definerte nesten 90 % av innbyggerne seg som norske etter krigen. Som ledd i denne ”prosessen” internerte den norske stat samiske skoleelever, samtidig som samisk språk ble forbudt i skolen. Likevel: Finnmark er og blir flerkulturelt; her har samisk, norsk, kvensk, finsk, svensk og russisk kultur og språk levd side om side i generasjoner – i tillegg kommer innvandringen til området fra fjernere strøk.

Still life som ”stille liv” innehar sin tilsynelatende motsigelsesfylte dobbeltbetydning i ”fortsatt liv”. Mange av dagens flerkulturelle og minoritetsmessige utfordringer er erfaringer som hører med til denne regionens fortid og har skapt dens karakter. Gjennom en frysning av et ”fraflyttet gjenreisningshus” kan nye historier, og ikke minst nye versjoner av ”Historien” komme til syne i nedsmeltningen.

​​​

[koro.no/prosjekter/still-life]

Still Life bildefremvisning >>>

Støttet av:

KORO

Sametinget

Hammerfest kommune

Kvalsund kommune

Samenes folkeforbund

Vest Finnmark sjøsameforening

Arktisk kultursenter

Gjenreisningsmuseet

Eni Norge

Adima Energy AS

Typo´nor

SAS

bottom of page