top of page
Annonsebilde web.jpg

Er du vår nye kollega?

Kunsthall 3,14 søker kommunikasjonsmedarbeider/ publikumsvert til en 80% fast sammenlagt stilling.

Som publikumsvert er du kunsthallens ansikt utad og må evne å kommunisere til et bredt publikum, må være imøtekommende og bidra til å gi publikum en god opplevelse.

 

Som kommunikasjonsmedarbeider er du ansvarlig for å formidle og markedsføre kunsthallens program på nettside og sosiale medier. Sammen med fagstab bidra til strategiutvikling for kommunikasjon og publikumsutvikling. Vi trenger et nytt blikk på publikum gjennom tilrettelegging for at publikum kan få fordype seg i det kulturelle produktet.

 

Arbeidshverdagen vil være variert og utfordrende, og vil kreve selvstendighet, initiativ, og kreativitet. Du må håndtere daglige verts gjøremål parallelt med planlegging og implementering av kommunikasjons og markedsføringsoppgavene. Du må i perioder tåle høyt arbeidspress. Arbeidsspråk er norsk og engelsk. God skriftlig og muntlig framstillingsevne i begge disse språkene kreves.

 

Det er selvsagt ønskelig at du har kjennskap og forståelse for samtidskunsten presentert på Kunsthall 3,14 og vår satsning på å gi publikum tilgang på meningsfylt og utfordrende kunst. Gode samarbeidsevner er nødvendig, særlig da vi er en liten fagstab. Du blir en viktig del av Kunsthall 3,14 teamet. Sammen jobber vi målrettet for mangfold, inkludering, og bærekraft, samt fremme det kunnskapssøkende.

 

Arbeidsoppgaver inkluderer, men er ikke begrenset til kun oppgavene under

- Bemanne resepsjonen

- Ansvarlig for åpne og stenge utstillingene

- Bidra til publikumstiltak

- Utarbeide og følge opp komunikasjonsplaner

- Bidra til strategi for kommunikasjon og markedsføring

- Utvikle og implementere verktøy for formidling som digitale plattformer, sosiale medier, skilting, bidra til design av trykte materiell mm.

- Oppdatering og drift av nettside

- Utarbeide nyhetsbrev og årsrapporter

- Oppsett og utsendelse av utstillings- og arrangementstekster / invitasjoner på norsk og engelsk

- Ansvarlig for dokumentasjon og dokumentasjonsarkiv

 

Ønskede kvalifikasjoner

- Relevant utdanning (minimum bachelorgrad) eller relevant realkompetanse

- God muntlig og skriftlig formuleringsevne i både norsk og engelsk

- Erfaring fra kommunikasjonsarbeid og markedsføring innenfor kulturfeltet

- Gode datakunnskaper og mestre digitale verktøy som Photoshop, InDesign, (Illustrator)

- Relevant erfaring med utadrettet arbeid

- Assistere med administrasjons- og produksjonsoppgaver

 

Praktisk informasjon

Søknadsfrist 15. juni, 2022

Intervju: uke 25

Ønsket tiltredelse: 1 til 15. oktober, 2022

Lønn etter avtale

 

Søknad

Søknaden må inneholde en kortfattet presentasjon av deg selv og det er ønskelig at søknaden inneholde hva som motiverer deg til å søke, samt noen tanker om hvordan du ønsker å videreutvikle 3,14s kommunikasjonsarbeid både digitalt og i tilrettelegging for møte med publikum. CV som viser til relevant erfaring, samt to referanser med kontaktinformasjon.

 

Om arbeidsgiver

Kunsthall 3,14 finner du sentralt i Bergen sentrum og er ambisiøs i vår satsning på internasjonal samtidskunst. Kunsthall 3,14 presenterer et spisset kunstnerisk program. Prosjektene er vanligvis knyttet til vår globaliserte verden og tids presserende problemstillinger. Kunsthall 3,14 verdsetter diskusjoner som setter det utstilte kunstverket inn i en større sosial og kulturell kontekst.

 

Kunsthall 3,14s virke består hovedsakelig av produksjon, visning og formidling av utstillinger, samt et aktivt program med seminar, foredrag, presentasjoner og arrangementer tilknyttet kunstfeltet. Kunsthall 3,14 kan tilby gode arbeidsforhold i et spennende og fagsterkt miljø.

www.kunsthall314.art

 

Arbeidssted

Bergen, tirsdag-fredag, samt kveld- og helgearbeid vil forekomme

 

Spørsmål om stillingen

For mer informasjon og spørsmål om Kunsthall 3,14 og stillingen, kontakt Daglig leder Malin Barth på 48042408

bottom of page